CENTRUM Moravia Sever
 Rudná 3, 703 00 Ostrava

O společnosti
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o. je obchodní společnost, jejímž prvořadým cílem je uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků, nejenom v oblasti prodeje a servisu vozidel Jeep. Také v oblastech se servisními službami souvisejícími (např. v oblasti karosářských a lakýrnických prací) či prodeje náhradních dílů a doplňků k těmto vozidlům.

V souladu se změnami, např. se vstupem České republiky do Evropské unie, se vedení firmy CENTRUM Moravia Sever spol. s r.o. rozhodlo, že by chtělo plnit vysoké nároky kladené na firmu. Vybudovat takový systém, který by splňoval nejenom podmínky standardů značky Jeep, ale také mezinárodně uznávané normy ISO 9001:2001.

Tímto dokumentem stanovuje firma CENTRUM Moravia Sever, spol s r.o. základní kámen při budování a udržování systému managementu jakosti, tj. politiku a cíle jakosti. Politika jakosti je souhrn nástrojů, metod, záměrů a cílů ovlivňující jakost námi poskytovaných služeb.

Ředitel společnosti spolu s manažerem jakosti definovali politiku jakosti firmy CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o. v následujících bodech:

  1. Vysoká profesionalita, seriózní jednání a úcta k zákazníkovi a ke všem zainteresovaným stranám je základem úspěchu.

  2. Základem pro dlouhodobé obchodní partnerství je dobrá péče a vzájemná komunikace mezi firmou a zákazníkem, dodavateli apod.

  3. Posláním firmy je plnění všech i těch přímo nevyřčených přání zákazníka, založené na pravidelném hodnocení spokojenosti zákazníka.

  4. Realizuje systém preventivních opatření k zamezení možnosti vzniku neshod. V budovaném systému se nesnaží pouze o minimalizování neshod všeho druhu,
      ale o předcházení těmto problémům.

  5. Základem pro dobré vztahy ve firmě je výborná spolupráce a vnitřní komunikace všech zaměstnanců na všech úrovních firmy.

  6. Firemní politikou ve vztahu k zaměstnancům je zajistit jim takový systém, který garantuje neustálé sebezdokonalování na všech úrovních a ve všech profesích.

  7. Základní strategií firmy je trvalé zlepšování, díky kterému chceme být stále minimálně krok před svou konkurencí. Monitoruje a sledujeme výsledky své práce,
      učí se z vlastních zkušeností apod.

  8. Drží krok s vývojovými trendy a používá nejmodernější technologie.

  9. Politikou jakosti autorizovaného metrologického střediska (dále AMS) je budování a rozvoj systému řízení jakosti činností ve shodě s právními a technickými
      předpisy této oblasti, což je předpoklad pro získání a udržení autorizace pro výkon úředního ověřování stanovených měřidel - tachografů.

10. Vedení firmy zajišťuje činnosti oddělení a střediska AMS rozvojem kvalifikace a informovanosti personálu i údržbou, rozvojem a obnovou technického vybavení,
      jakož v případě AMS i spoluprací s autorizovanými zástupci výrobců tachografů a orgány státní metrologie.

Richard Kováč
jednatel společnosti

Vladimíra Kováčová
manager jakosti
Základní údaje o společnosti
Název firmy: CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
Sídlo: Ostrava, Rudná 3, okres Ostrava-město, PSČ 70381
Identifikační číslo: 253 77 507
Zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16612